Capítulo - Chapter

          36   Sistema Armonizado - Harmonized System
                             
 Empresas                           Companys

 

Section VI         PRODUCTS OF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES

Section VI         PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES

Seção VI          PRODUTOS DAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS OU DAS INDÚSTRIAS CONEXAS

Sección VI        PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS O DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS

 

Chapter 36       Explosives; pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys; certain combustible

                       preparations

Chapitre 36      Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières

                       inflammables

Capítulo 36       Pólvoras e explosivos; artigos de pirotecnia; fósforos; ligas pirofóricas; matérias inflamáveis

Capítulo 36       Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); aleaciones pirofóricas;

                       materias inflamables

 

 

         ECUADOR 

 

Empresa / Company                  TEXACO PETROLEUM

Export / Contact / Position         

Country & City                          ECUADOR, QUITO

Dirección / Address                   Av. 6 de Diciembre, 2.816

Teléfono / Telephone                 (5932) 256 3914, 256 4414, 246 2641   Fax (5932) 256 8612

Web page                                 www.                                                  e-mail

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS code                                 - Exportation product

3606.10.00.00                           Combustibles de Petróleo

 

        

 

            VENEZUELA 

 

Empresa / Company                  CAVIM – CIA. ANONIMA VENEZOLANA DE INDUSTRIAS MILITARES

Export / Contact / Position         

Country & City                          VENEZUELA, CARACAS - MIRANDA

Dirección / Address                   Calle Jalisco - Edif. Cavim, Piso 2, Las Mercedes

Teléfono / Telephone                 58 (212) 993.4378, .5211                    Telefax 58 (212) 993.2006 

Web page                                 www.cavim.com.ve                             e-mail  mercadeo@cavim.com.ve 

                                                                                                                    comercializacion@cavim.com.ve          

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

                        3602                                        Explosive

                        3603                                        Accesories for Explosives 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  GEL CANDLES, C. A.                 

Export / Contact / Position         

Country & City                          VENEZUELA, PUNTO FIJO - FALCON

Dirección / Address                   Zona Franca Industrial de Paraguaná - Galpón Nº 2-5

Teléfono / Telephone                 58 (414) 694.1663, 696.7360               Telefax 58 (268) 414.5916 

Web page                                 www.freezoneparaguana.com               e-mail  gelcandlesve@cantv.net 

                                                                                                                    promocion@freezoneparaguana.com     

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

3606                                        Decorative Candles, scented or not