Capítulo - Chapter
          05   Sistema Armonizado - Harmonized System
                             
 Empresas                           Companys

 

Section I           LIVE ANIMALS; ANIMAL PRODUCTS

Section I           ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU REGNE ANIMAL

Seção  I            ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL                                                         

Sección I           ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL

 

Chapter 5          Products of animal origin, not elsewhere specified or included

Chapitre 5         Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Capítulo 5          Outros produtos de origem animal, não especificados nem compreendidos em outros capítulos

  Capítulo 5          Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte

 

 

BRASIL

 

Empresa / Company                  AGROESTE AGROPECUÁRIA CENTRO OESTE LTDA.                    

Export / Contact / Position          Euripedes Gomes do Carmo, Presidente / Kleber Rabelo, Gerente 

Country & City                          BRASIL, PIRENÓPOLIS - GO   72980-000

Dirección / Address                   Rod. GO 553 S/N km 4 - Zona Rural  

Teléfono / Telephone                 55 61 321-2666                                    Fax 55 61 321-2666   

Web page                                 www.                                                   e-mail  export@fricarmo.com.br 

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o  ahumados

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  ALTEZA ALIMENTOS LTDA.                                                                   

Export / Contact / Position         

Country & City                          BRASIL, GUARULHOS - SP    07041-260

Dirección / Address                   Rua Londrina, 70 - Vl. Endres

Teléfono / Telephone                 55 11 6421 4411                                   Fax

Web page                                 www.                                                   e-mail  

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o ahumados 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  ANNO DOMINI AGROPECUÁRIA LTDA.                                       

Export / Contact / Position          André Elias Rodini, Gerente

Country & City                          BRASIL, RIBEIRÃO PRETO - SP    14025-670

Dirección / Address                   Rua Capitão Adelmio Norbert, 268  - Alto da Boa Vista  

Teléfono / Telephone                 55 16 3620-7446                                  Fax 55 16 3620-7446   

Web page                                 www.                                                   e-mail  andrerodini@uol.com.br  

Posición Arancelaria                               Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0511.10                                    Semen de bovino         

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  ARANTES ALIMENTOS LTDA.                                         

Export / Contact / Position          Zuleide Souza, Gerente 

Country & City                          BRASIL, SANTA FÉ DE GOIÁS - GO    76265-000

Dirección / Address                   Rod. GO-173, S/N  km 14 - Zona Rural  

Teléfono / Telephone                 55 64 3654-1881 / 17 3214-5300           Fax 55 64 3654-1881 Int 55

Web page                                 www.baldan.net                                    e-mail   zsouza@baldan.net   

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o  ahumados

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  AGROEXPORT LTDA.                                                                

Export / Contact / Position          Alexandre de C. Cunha, Gerente 

Country & City                          BRASIL, UBERABA – MG    38055-020

Dirección / Address                   Av. Cel. Cacildo Arantes, 17 - Pq. Hyléa  

Teléfono / Telephone                 55 34 3319-1700                                  Fax 55 34 3319-1701 / 3313-7001 

Web page                                 www.agroexport.agr.br                         e-mail  agroexport@tubosoto.com.br

                                                                                                                      alexandre.cunha@tubosoto.com.br   

Posición Arancelaria                               Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0511.10                                    Semen de bovino

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  AVÍCOLA FELIPE S/A.  - MISTER FRANGO – SIF 1880      

Export / Contact / Position          Mario F. T. Camargo, Diretor / Lucas Campano, Gerente 

Country & City                          BRASIL, PARANAVAÍ - PR    87701-970

Dirección / Address                   Rod. PR 218 km 6, Cx. Postal 624 - Zona Rural  

Teléfono / Telephone                 55 44 3421-3000 / 3421-3042                Fax 55 44 3421-3009 / 3421-3043 

Web page                                 www.misterfrango.com.br                      e-mail  lucasc@misterfrango.com.br 

                                                                                                                      exportacao@misterfrango.com.br    

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0510.00                                    Ámbar gris, castóreo, algalia, almizcle; bilis, incluso seca; glándulas y otras

sustancias de origen animal utilizadas para la preparación de productos

farmacéuticos, frescas, refrigeradas, congeladas o conservadas provisoriamente

de otra forma

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  AVIPAL S. A. AVICULTURA E AGROPECUÁRIA                

Export / Contact / Position          Luís Shen, Presidente / Lucia Mitico Nagamura, Gerente 

Country & City                          BRASIL, PORTO ALEGRE - RS    90200-290

Dirección / Address                   Av. Industrias, 720 - Anchieta  

Teléfono / Telephone                 55 51 3371-7079                                   Fax 55 51 3371 7396

Web page                                 www.avipal.com.br                                e-mail  comex@avipal.com.br

                                                                                                                      lucia.nagamura@avipal.com.br

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0506.90                                    Huesos y núcleos córneos, en bruto, desgrasados, desgelatinizados, simplemente

                                               preparados; polvo y desperdicios de estas materias

0510.00                                    Ámbar gris, castóreo, algalia, almizcle; bilis, incluso seca; glándulas y otras

sustancias de origen animal utilizadas para la preparación de productos

farmacéuticos, frescas, refrigeradas, congeladas o conservadas provisoriamente

de otra forma

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  BOM CHARQUE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.                         

Export / Contact / Position          Carlos Miranda, Presidente 

Country & City                          BRASIL, SÃO PAULO - SP    02810-000

Dirección / Address                   Av. Elísio Teixeira Leite, 7452 - Parada De Taipas  

Teléfono / Telephone                 55 11 3971-2281                                  Fax 55 11 3971-2281   

Web page                                 www.bomcharque.com.br                      e-mail  vendas@bomcharque.com.br   

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o  ahumados

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  BON-MART FRIGORÍFICO LTDA.                                                

Export / Contact / Position          Jerson, Gerente

Country & City                          BRASIL, PRESIDENTE PRUDENTE - SP    19000-000

Dirección / Address                   Av. Salim Farah Maluf, 17  - Jd. Santa Eliza  

Teléfono / Telephone                 55 18 3901-3500                                   Fax 55 18 3901-3522   

Web page                                 www.bonmart.com.br                             e-mail   jerson@bonmart.com.br

                                                                                                                      altair@bonmart.com.br  

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o  ahumados

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  AMAMBAI INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA LTDA.                                

Export / Contact / Position          João Martins, Gerente 

Country & City                          BRASIL, MARINGÁ - PR    87065-160

Dirección / Address                   Rodov. PR 323 - km 02  S/N  - Zona Indl.  

Teléfono / Telephone                 55 44 266 1822                                     Fax 55 44 266-1443

Web page                                 www.grupotorlim.com.br                        e-mail  export@amambaimaringa.com.br    

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o  ahumados

0510.00                                    Ámbar gris, castóreo, algalia, almizcle; bilis, incluso seca; glándulas y otras

sustancias de origen animal utilizadas para la preparación de productos

farmacéuticos, frescas, refrigeradas, congeladas o conservadas provisoriamente

de otra forma

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  BERTIN LTDA.                                                                         

Export / Contact / Position          Natalino Bertin, Presidente  /  Arnaldo Priviatto, Gerente 

Country & City                          BRASIL, LINS - SP    16404-110

Dirección / Address                   Pq. Industrial, S/N  - Distrito Industrial  

Teléfono / Telephone                 55 14 520-2042                                    Fax 55 14 520-2043 

Web page                                 www.bertin.com.br                                e-mail  marketing@bertin.com.br

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o  ahumados

0510.00                                    Ámbar gris, castóreo, algalia, almizcle; bilis, incluso seca; glándulas y otras

sustancias de origen animal utilizadas para la preparación de  productos

farmacéuticos, frescas, refrigeradas, congeladas o conservadas provisoriamente

de otra forma

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  CENTRAL AGROINDUSTRIAL DE COOP. DO ALTO JACUÍ LTDA.                

Export / Contact / Position          Darci Pedro Hartmann, Presidente / Antônio Carlos, Gerente 

Country & City                          BRASIL SARANDI - RS    99560-000

Dirección / Address                   Rod. RS 404, S/N km 2  

Teléfono / Telephone                 55 54 361-1366                                    Fax 55 54 361-1366

Web page                                 www.                                                   e-mail  coopjacui@sulcom2000.com.br   

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o  ahumados

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  CHAPECÓ COMPANHIA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS                   

Export / Contact / Position          Edemar Luiz Magro, Presidente / Luiz Guilherme Zeferino, Gerente

Country & City                          BRASIL, CHAPECÓ – SC    89802-900

Dirección / Address                   Rua Mal. Bormann, 1400 E - Saíque

Teléfono / Telephone                 55 49 721-2011                                    Fax 55 49 722-2899

Web page                                 www.chapeco.com.br                            e-mail  lguilherme@chapeco.com.br 

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0510.00                                    Ámbar gris, castóreo, algalia, almizcle; bilis, incluso seca; glándulas y otras

sustancias de origen animal utilizadas para la preparación de  productos

farmacéuticos, frescas, refrigeradas, congeladas o conservadas provisoriamente

de otra forma

0511.99                                    Otros productos de origen animal (embriones, semen), impropios para alimentación

                                               humana

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  COOPERATIVA CENTRAL AGROPECUÁRIA SUDOESTE LTDA.            

Export / Contact / Position          Valter Vanzela, Presidente / Altaíder Gottardo, Gerente 

Country & City                          BRASIL, MEDIANEIRA - PR    85884-000

Dirección / Address                   Rua Bahia, 159 - Frimesa

Teléfono / Telephone                 55 45 264-8000                                    Fax 55 45 264-8028 

Web page                                 www.                                                   e-mail  diretoria@frimesa.com.br 

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o  ahumados

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  COOPERATIVA CENTRAL OESTE CATARINENSE LTDA.                 

Export / Contact / Position          Antônio Carlos, Gerente

Country & City                          BRASIL, GUARULHOS - SP    07031-200

Dirección / Address                   Rua Cláudio Sérgio Bére, 100 - Ponte Grande

Teléfono / Telephone                 55 11 6423-2200                                  Fax 55 11 6423-2214

Web page                                 www.                                                   e-mail  oscarghizzi@uol.com.br

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o  ahumados

0506.90                                    Huesos y núcleos córneos, en bruto, desgrasados, desgelatinizados, simplemente

                                               preparados; polvo y desperdicios de estas materias

0510.00                                    Ámbar gris, castóreo, algalia, almizcle; bilis, incluso seca; glándulas y otras

sustancias de origen animal utilizadas para la preparación de productos

farmacéuticos, frescas, refrigeradas, congeladas o conservadas provisoriamente

de otra forma

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DE ENCANTADO LTDA.     

Export / Contact / Position          Gilberto Piccinini, Presidente / Paulo Roberto Weingartner, Gerente

Country & City                          BRASIL, ENCANTADO - RS    95960-000

Dirección / Address                   Rua Guerino Lucca, 320 - Centro

Teléfono / Telephone                 55 51 3751-9000 / 3751-9042               Fax 55 51 3751-3030 / 3751-3325 

Web page                                 www.dalia.com.br                                 e-mail  cosuel@dalia.com.br                                                                                                                                   

                                                                                                         exportacao@dalia.com.br

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0506.90                                    Huesos y núcleos córneos, en bruto, desgrasados, desgelatinizados, simplemente

                                                preparados; polvo y desperdicios de estas materias

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  COOPERATIVA INDUSTRIAL DE CARNES E DERIVADOS DE GOIÁS LTDA. 

Export / Contact / Position          Otávio Lages Siqueira, Presidente / Jorge J. Zabrockis, Gerente 

Country & City                          BRASIL, SENADOR CANEDO - GO    75250-000

Dirección / Address                   Rod. GO 020 km 10 - Zona Rural  

Teléfono / Telephone                 55 62 545-2800                                    Fax 55 62 545-2828 

Web page                                 www.goiascarne.com.br                        e-mail  gocarne@homeshopping.com.br    

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

                                                           frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o ahumados

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  COOPERATIVA TRITÍCOLA ERECHIM LTDA.                                

Export / Contact / Position          Luiz Antônio Piazzon, Presidente / Alcir José Manfredini, Gerente 

Country & City                          BRASIL, ERECHIM - RS    99700-000

Dirección / Address                   Av. Sto. Dal Bosco, 860 - Centro  

Teléfono / Telephone                 55 84 321-6151                                    Fax 55 84 522-1521   

Web page                                 www.                                                   e-mail  cotrel@st.com.br    

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0505.90                                    Pieles y otras partes de aves, con sus plumas o plumón

0510.00                                    Ámbar gris, castóreo, algalia, almizcle; bilis, incluso seca; glándulas y otras

sustancias de origen animal utilizadas para la preparación de productos

farmacéuticos, frescas, refrigeradas, congeladas o conservadas provisoriamente

de otra forma

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  DD ULIANA AGROPECUÁRIA E INDL. LTDA.                               

Export / Contact / Position          Raymunda, Gerente 

Country & City                          BRASIL, SANTARÉM - PA    68000-970

Dirección / Address                   Rua Silvério Sirotheau Correa, 1.134 - Central  

Teléfono / Telephone                 55 91 3258-1808                                  Fax 55 91 3258-1808   

Web page                                 www.                                                   e-mail  ray.arapaina@amazon.com.br   

Posición Arancelaria                               Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0511.99                                    Otros productos de origen animal (embriones, semen), impropios para alimentación

                                                           humana

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  MARFRIG FRIGORÍFICO E COM. DE ALIMENTOS LTDA.    

Export / Contact / Position          Marcos Antonio Molina dos Santos, Presidente / Ricardo Andrade, Gerente 

Country & City                          BRASIL, STO. ANDRÉ - SP    09185-490

Dirección / Address                   Rua Acarapé, 559 - Jd. Cambui  

Teléfono / Telephone                 55 11 4422-7200                                  Fax 55 11 4422-7200   

Web page                                 www.sp.marfrig.com.br                         e-mail  ricardo@sp.marfrig.com.br

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o ahumados

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  MARFRIO INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA.                                      

Export / Contact / Position          Marcos Antônio M. dos Santos, Presidente / Gerente 

Country & City                          BRASIL, STO. ANDRÉ - SP    09540-490

Dirección / Address                   Rua Acarapé, 559 - Jd. Cambuí  

Teléfono / Telephone                 55 11 449-9266                                    Fax 55 11 449-5029   

Web page                                 www.                                                   e-mail  marfrio@uol.com.br    

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o  ahumados

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  FRIGOESTRELA - FRIGORÍFICO ESTRELA D'OESTE LTDA.          

Export / Contact / Position          Etivaldo Vadão Gomes, Presidente / Benedito de Paula, Gerente 

Country & City                          BRASIL, ESTRELA D'OESTE - SP    15650-000

Dirección / Address                   Chác. Aparecida, S/N  - Zona Rural

Teléfono / Telephone                 55 17 443-2800                                    Fax 55 17 443-2800

Web page                                 www.frigoestrela.com.br                        e-mail  export@frigoestrela.com.br

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o  ahumados

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  FRIGORÍFICO FLORESTA LTDA.                                     

Export / Contact / Position          Gustavo Mutoni. Presidente / Ítalo Leal, Gerente 

Country & City                          BRASIL, SÃO GABRIEL - RS    97300-000

Dirección / Address                   Rod. RS 630 S/N km 9 - Vacacai  

Teléfono / Telephone                 55 55 3505-5280                                  Fax 55 55 232-5525   

Web page                                 www.                                                   e-mail  floresta@vant.com.br 

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o  ahumados

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  FRIGORÍFICO MERCOSUL LTDA.                                    

Export / Contact / Position          Mauro Luís Pilz, Presidente / Henrique Mendoça Brufao, Gerente 

Country & City                          BRASIL, BAGÉ - RS    96400-570

Dirección / Address                   Rua Anselmo Garrastazu, S/N  - Vl. Industrial  

Teléfono / Telephone                 55 53 240-5700                                    Fax 55 53 240-5721

Web page                                 www.                                                   e-mail  expmerco@alternet.com.br

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o  ahumados

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  FRIGORÍFICO SOL NASCENTE LTDA.                                         

Export / Contact / Position          Marco Garcia, Presidente / Gerente 

Country & City                          BRASIL, GUARULHOS - SP    07041-030

Dirección / Address                   Av. Carlos Ferreira Endres, 70 - Vl. Endres  

Teléfono / Telephone                 55 11 6424-2209 / 6424-2500                Fax 55 11 6424-3697 / 6424-2500 

Web page                                 www.frigossol.com.br                            e-mail   garcia@frigossol.com.br

                                                                                                                      vivian@frigossol.com.br 

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o  ahumados

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  FRIGORÍFICO SILVA IND. E COM. LTDA.                        

Export / Contact / Position          Cleber Arrieche da Silva, Gerente 

Country & City                          BRASIL, SANTA MARIA – RS    97010-970

Dirección / Address                   Br 392, km 08, Passo das Tropas - 3º Distrito

Teléfono / Telephone                 55 55 3026-2525                                  Fax 55 55 3026 0404

Web page                                 www.frigorificosilva.com.br                    e-mail  frigorificosilva@frigorificosilva.com.br

                                                                                                                     cleber@frigorificosilva.com.br

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

                                                           frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o ahumados

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  FRIGORÍFICO PORCOBELLO LTDA.                                            

Export / Contact / Position          Dalvino Passarin, Presidente / Odair Fausto, Gerente 

Country & City                          BRASIL, LARANJEIRAS DO SUL - PR    85301-970

Dirección / Address                   Rod. BR 277, S/N km 451 - Trevo Palmital  

Teléfono / Telephone                 55 42 635-2292                                    Fax 55 42 635-2392   

Web page                                 www.                                                   e-mail  porcobello@orangenet.com.br   

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o  ahumados

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  FRIGORÍFICO TANGARÁ LTDA.                                     

Export / Contact / Position          Luiz Antonio Freitas Martins, Presidente / Ricardo Borges Simões, Gerente 

Country & City                          BRASIL, TANGARÁ DA SERRA - MT    78300-000

Dirección / Address                   Rod. MT 358, S/N km 5 - Vl. Esmeralda  

Teléfono / Telephone                 55 65 325-0123                                    Fax 55 65 325-0123

Web page                                 www.tangara.ind.br                               e-mail  export@tangara.ind.br 

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o  ahumados

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  FRIGORÍFICO VANGELIO MONDELLI LTDA.                     

Export / Contact / Position          Gennaro Mondell, Presidente / Vangelio Mondelli Neto, Gerente 

Country & City                          BRASIL, BAURU - SP    17027-000

Dirección / Address                   Av. Rosa Malandrino Mondelli, S/N  - Jd. Chapadão  

Teléfono / Telephone                 55 14 207-1858                                    Fax

Web page                                 www.                                                   e-mail  export.mondelli@uol.com.br    

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

                                                           frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o ahumados

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  FRISA FRIGORÍFICO RIO DOCE S. A.                                         

Export / Contact / Position          Silvestre Tritolli Coutinho, Presidente / Alonso Grippa, Gerente 

Country & City                          BRASIL, COLATINA - ES  29704-700

Dirección / Address                   Rua Fioravante Rossi, 4000 - Honório Fraga  

Teléfono / Telephone                 55 27 2722-1011                                  Fax 55 27 2722-1011

Web page                                 www.                                                   e-mail  frisa@colatina.com.br    

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o  ahumados

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  FRIGORÍFICO QUATRO MARCOS LTDA.                          

Export / Contact / Position          Sebastião D. Jorge Xavier 

Country & City                          BRASIL, SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT    78285-000

Dirección / Address                   Rod. MT 175 km 2 - Pq. Industrial  

Teléfono / Telephone                 55 65 251-1201                                    Fax

Web page                                 www.                                                   e-mail  scqm@terra.com.br

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o  ahumados

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  FRIGOTEL FRIGORÍFICO TRÊS LAGOAS LTDA.                           

Export / Contact / Position          Julio Eduardo Ferreira, Presidente / Gerente 

Country & City                          BRASIL, TRÊS LAGOAS - MS    79601-970

Dirección / Address                   Rod. MS 395 km 9 - Cx. Postal 144 - Zona Rural  

Teléfono / Telephone                 55 67 524-8000                                    Fax 55 67 524-3840 

Web page                                 www.frigotel.com.br                              e-mail   jeff@frigotel.com.br

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o  ahumados

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  FRIGORÍFICO VILHENA LTDA.                                       

Export / Contact / Position          Ismael Faustino Silva, Gerente 

Country & City                          BRASIL, BARUERI - SP    06417-010

Dirección / Address                   Av. Calil Mohamed Rahal, 236 - Cruz Preta  

Teléfono / Telephone                 55 11 4161-3232                                  Fax 55 11 4161-3021

Web page                                 www.frigorificovilhena.com.br                e-mail  vilhena@frigorificovilhena.com.br 

                                                                                                                      jose@frigorificovilhena.com.br

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o  ahumados

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  INTEG. DAS COOP. DO MÉDIO NORTE DO EST. DE MATO GROSSO LTDA.

Export / Contact / Position          Vasco, Gerente 

Country & City                          BRASIL, NOVA MUTUM - MT    78450-000

Dirección / Address                   Rod. BR-163, S/N, km 585 - Zona Rural

Teléfono / Telephone                 55 65 3308-5500                                 Fax 55 65 3308-5500

Web page                                 www.excelenciamt.com.br                    e-mail  vasco@excelenciamt.com.br    

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o  ahumados

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  KING MEAT ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.                                

Export / Contact / Position          Nilson Alves Ribeiro, Presidente / Marina Candido Rodrigues, Gerente 

Country & City                          BRASIL, APUCARANA - PR    86803-050

Dirección / Address                   Rua Deolindo Massambani, 550 Fundos - Pq. Bela Vista  

Teléfono / Telephone                 55 43 423-4004                                    Fax 55 43 422-8407   

Web page                                 www.kingmeat.com.br                           e-mail  marinaexportacao@kingmeat.com.br   

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o  ahumados

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  SUDAMBEEF INDUS. COMÉRCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA.        

Export / Contact / Position          Pablo Albanel, Presidente / Tania Yamakawa, Gerente 

Country & City                          BRASIL, BARUERI - SP    06455-000

Dirección / Address                   Al. Araguaia, 933 Cj. 41 - Alphaville Industrial  

Teléfono / Telephone                 55 11 4195-3950 / 4195-2261                Fax 55 11 4195-9342   

Web page                                 www.sudambeef.com.br                        e-mail   tania@sudambeef.com.br   

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o  ahumados

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  MATADOURO E FRIGORÍFICO OLHOS D'ÁGUA LTDA.                  

Export / Contact / Position          Luciane Giroldo, Gerente 

Country & City                          BRASIL, IPUà- SP    14610-000

Dirección / Address                   Estr. Ipuã Guaira, S/N km 1 - Centro  

Teléfono / Telephone                 55 16 3832-1800                                  Fax 55 16 3832-1066   

Web page                                 www.frigoipua.com.br                           e-mail  frigoipua@com4.com.br   

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o  ahumados

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  LORD MEAT - IND. COM. DE IMPORT. E EXPORT. LTDA.              

Export / Contact / Position          Anton, Presidente / Cleber do Espirito Santo, Gerente 

Country & City                          BRASIL, GOIANÉSIA - GO    76380-000

Dirección / Address                   Rod. GO-230  km 3,5 S/N - Zona Rural  

Teléfono / Telephone                 55 62 3353-3232 / 3515-1304               Fax 55 62 3515-1276 

Web page                                 www.lordmeat.com.br                          e-mail  doc@lordmeat.com.br

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o ahumados

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  MERIDIONAL MEAT-IMPORT. E EXPORT. DE ALIMENTOS LTDA.        

Export / Contact / Position          Antonio Migliorini, Presidente /  Otávio C. Migliorini, Gerente 

Country & City                          BRASIL, PORTO ALEGRE - RS    90470-430

Dirección / Address                   Av. Iguassu, 451 Sala 301 - Petrópolis

Teléfono / Telephone                 55 51 3338-4460                                   Fax 55 51 3338-1457 

Web page                                 www.meridionalmeat.com.br                  e-mail  alessandra@meridionalmeat.com.br 

                                                                                                                      gm@meridionalmeat.com.br 

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o  ahumados

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S. A.                                                       

Export / Contact / Position          Oscar Pizzato, Gerente 

Country & City                          BRASIL, GARIBALDI - RS    95720-000

Dirección / Address                   Rod. RST 470 km 59,5 - Industrial  

Teléfono / Telephone                 55 54 462-1151                                    Fax 55 54 462-1655   

Web page                                 www.                                                   e-mail  opizzato@zaz.com.br

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0511.99                                   Otros productos de origen animal (embriones, semen), impropios para alimentación

                                                           humana

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  FRANGOSUL S.A. AGRO AVÍCOLA INDUSTRIAL                          

Export / Contact / Position          José Augusto Lima de Sá, Presidente / Juliano Muller, Gerente 

Country & City                          BRASIL, MONTENEGRO - RS    95780-000

Dirección / Address                   Rua Buarque de Macedo, 3620 - Imigração  
Teléfono / Telephone                 55 51 632-1630                                   Fax 55 51 632-5444   

Web page                                 www.frangosul.com.br                          e-mail  decomex@frangosul.com.br   

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0505.90                                    Pieles y otras partes de aves, con sus plumas o plumón

0506.90                                    Huesos y núcleos córneos, en bruto, desgrasados, desgelatinizados, simplemente

                                                preparados; polvo y desperdicios de estas materias

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  GENERAL MEAT FOOD EXPORT. E IMPORT. LTDA.                       

Export / Contact / Position          Carlos Antonio Kerber, Presidente /  Felipe Néri Martins, Gerente 

Country & City                          BRASIL, SANTANA DO LIVRAMENTO - RS    97573-970

Dirección / Address                   Rua Juan Marcos Bertoldi, 10 - Armour  

Teléfono / Telephone                 55 55 243-1642                                   Fax 55 55 243-1501

Web page                                 www.                                                  e-mail  gmfcomex@zaz.com.br

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o  ahumados

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  RIO BRANCO ALIMENTOS S. A.                                                 

Export / Contact / Position          Luiz Carlos Mendes Costa, Presidente / Mário Okumura, Gerente 

Country & City                          BRASIL, BELO HORIZONTE - MG    38740-000

Dirección / Address                   Rua Gonçalves Dias, 1150  - Funcionários

Telefax                                     55 31 3263-2500 / 3213-9778   

Web page                                 www.pifpaf.com.br                               e-mail   gustavo@pifpaf.com.br

                                                                                                                     mario@pifpaf.com.br

                                                                                                                     exportdepartment@pifpaf.com.br

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0510.00                                    Ámbar gris, castóreo, algalia, almizcle; bilis, incluso seca; glándulas y otras

sustancias de origen animal utilizadas para la preparación de productos

farmacéuticos, frescas, refrigeradas, congeladas o conservadas provisoriamente

de otra forma

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  POMAR S. A. INDUSTRIAL E COMERCIAL                                   

Export / Contact / Position          Michel Bernardo Rinzler, Presidente / Marilei Ap. Guariglia, Gerente 

Country & City                          BRASIL, SÃO PAULO - SP    04548-050

Dirección / Address                   Rua Beira Rio, 57 10º andar  - Vl. Olímpia  

Teléfono / Telephone                 55 34 3242-1066                                  Fax 55 11 865-0716   

Web page                                 www.                                                   e-mail  cppomar@quantica.com.br 

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o  ahumados

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  REDENÇÃO FRIGORÍFICO DO PARÁ LTDA.                                             

Export / Contact / Position          Walter Minari, Presidente / Vilson Borelli, Gerente 

Country & City                          BRASIL, REDENÇÃO - PA    68552-030

Dirección / Address                   Av. Rosa Lima de Almeida, S/N km 3 - Zona Rural  

Teléfono / Telephone                 55 65 423-2200                                    Fax 55 91 424-1295   

Web page                                 www.                                                   e-mail   vilsonab@zaz.com.br    

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o ahumados

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES MINERVA LTDA.                

Export / Contact / Position          Edivar Vilella de Queiroz, Presidente / Fernando Gallette de Queiroz, Gerente 

Country & City                          BRASIL, BARRETOS - SP  14781-545

Dirección / Address                   Av. Antônio Manço Bernardes, S/N  - Chác. Minerva  

Teléfono / Telephone                 55 17 323-3355                                   Fax 55 17 323-3041

Web page                                 www.investnet.com.br/minerva             e-mail   minerva@minerva.ind.br   

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

                                                           frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o ahumados

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  INDEPENDÊNCIA ALIMENTOS LTDA.                                          

Export / Contact / Position          André, Gerente 

Country & City                          BRASIL, CAJAMAR - SP  07760-000

Dirección / Address                   Av. Luiz A. Fayrdin, 680 - Jordanesia

Teléfono / Telephone                 55 11 4447-7000                                  Fax 55 11 4447-4801

Web page                                 www.indepedencia.com.br                     e-mail  independencia@independencia.com.br  

Posición Arancelaria                               Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o ahumados

0510.00                                    Ámbar gris, castóreo, algalia, almizcle; bilis, incluso seca; glándulas y otras

sustancias de origen animal utilizadas para la preparación de productos

farmacéuticos, frescas, refrigeradas, congeladas o conservadas provisoriamente

de otra forma

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  SEARA ALIMENTOS LTDA.                                                        

Export / Contact / Position          Júlio Cardoso, Presidente / Luiz Pedro Bertuol, Gerente 

Country & City                          BRASIL, ITAJAÍ - SC    88305-100

Dirección / Address                   Rua Blumenau, 558 - Centro

Teléfono / Telephone                 55 47 344-7700                                    Fax 55 47 344-7901   

Web page                                 www.seara.com.br                                e-mail  lbertuol@seara.com.br   

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0511.99                                   Otros productos de origen animal (embriones, semen), impropios para alimentación

                                                           humana

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S. A.                                                      

Export / Contact / Position          Antonio Augusto Toni. Presidente / Jorge Mutho, Gerente

Country & City                          BRASIL, SÃO PAULO - SP    05350-000

Dirección / Address                   Av. Escola Politécnica, 722 - Jaguaré

Teléfono / Telephone                 55 11 3718-5300                                  Fax 55 11 3718-5287 / 3768-8070 

Web page                                 www.perdigao.com.br                           e-mail  jmu@perdigao.com.br

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0510.00                                    Ámbar gris, castóreo, algalia, almizcle; bilis, incluso seca; glándulas y otras

sustancias de origen animal utilizadas para la preparación de productos

farmacéuticos, frescas, refrigeradas, congeladas o conservadas provisoriamente

de otra forma  

0511.99                                    Otros productos de origen animal (embriones, semen), impropios para alimentación

                                                humana

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  SADIA S. A.                                                                                       

Export / Contact / Position          Walter Fontana Filho, Presidente / Gilberto Tomazoni, Gerente

Country & City                          BRASIL, SÃO PAULO - SP    05093-901

Dirección / Address                   Rua Fortunato Ferraz, 365 - Vl. Anastácio

Teléfono / Telephone                 55 11 3649-3888 / 3649-3530               Fax 55 11 3649-3300

Web page                                 www.sadia.com.br                                e-mail  tomazoni@sadia.com.br   

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0510.00                                    Ámbar gris, castóreo, algalia, almizcle; bilis, incluso seca; glándulas y otras

sustancias de origen animal utilizadas para la preparación de productos

farmacéuticos, frescas, refrigeradas, congeladas o conservadas provisoriamente

de otra forma

            0511.99                                   Otros productos de origen animal (embriones, semen), impropios para alimentación

                                                           humana

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  R R INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.                              

Export / Contact / Position          Roberto Medeiros, Presidente / Gerente 

Country & City                          BRASIL, NATAL - RN    59072-310

Dirección / Address                   Rua São Domingos, 500 - Felipe Camarão  

Teléfono / Telephone                 55 84 605-3609                                    Fax 55 84 605-5524   

Web page                                 www.                                                   e-mail   adubos@terra.com.br   

Posición Arancelaria                               Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0501.00                                    Cabello en bruto, incluso lavado o desgrasado; desperdicios de cabello

            0503.00                                    Crin y sus desperdicios, incluso en capas con soporte o sin él

            0506.10                                    Oseína y huesos acidulados

0506.90                                     Huesos y núcleos córneos, en bruto, desgrasados, desgelatinizados, simplemente

                                                preparados; polvo y desperdicios de estas materias

0507.90                                     Caparazón de tortuga, barbas, cuernos, astas, cascos, en bruto o simplemente

                                                preparados; sus polvos y desperdicios

0510.00                                     Ámbar gris, castóreo, algalia, almizcle; bilis, incluso seca; glándulas y otras sustancias

                                                de origen animal utilizadas para la  preparación de productos

 farmacéuticos, frescas, refrigeradas, congeladas o conservadas provisoriamente de

 otra forma

0511.99                                     Otros productos de origen animal (embriones, semen), impropios para alimentación

                                                humana

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  AVICULTURA GRANJA CÉU AZUL LTDA.                          

Export / Contact / Position          Luciane Del Rio Nunes. Presidente / Ítalo Wagner, Gerente 

Country & City                          BRASIL, SOROCABA - SP    18052-580

Dirección / Address                   Rua Laura Maiello Kook, 300 - Jd. Novo Mundo  

Teléfono / Telephone                 55 15 3229-3426, 3229-3414                 Fax 55 15 3229-3410, 3229-3411 

Web page                                 www.ceuazul.ind.br                               e-mail  comex@ceuazul.ind.br

                                                                                                                     desenvolvimento@ceuazul.ind.br

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0505.10                                   Plumas de las utilizadas para relleno y plumón, en bruto o simplemente limpiados, desinfectados

                                                          o preparados para su conservación

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  FRIGORÍFICO NICOLINI LTDA.                                      

Export / Contact / Position          Pedro Carrer, Presidente / Leonardo Laver Rinaldi, Gerente 

Country & City                          BRASIL, GARIBALDI - RS    95720-000

Dirección / Address                   Estr. São Roque, km 3   

Teléfono / Telephone                 55 54 462-2788                                    Fax 55 54 462-2820   

Web page                                 www.nicolini.com.br                              e-mail  export@nicolini.com.br   

Posición Arancelaria                             Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

                                                           frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o ahumados

            0510.00                                    Ámbar gris, castóreo, algalia, almizcle; bilis, incluso seca; glándulas y otras

                                                           sustancias de origen animal utilizadas para la preparación de productos

                                                           farmacéuticos, frescas, refrigeradas, congeladas o conservadas provisoriamente

                                                           de otra forma

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  BONECHAR - CARVÃO ATIVADO DO BRASIL LTDA.                    

Export / Contact / Position          Francisco Cangussú Meira, Presidente / Gerente 

Country & City                          BRASIL, MARINGÁ - PR    87065-090

Dirección / Address                   Rua Pion. Maria Cavalcanti Ruy, 980 - Pq. Industrial II  

Teléfono / Telephone                 55 44 266-1517, 266-2014                    Fax 55 44 266-3673   

Web page                                 www.geocities.com/bone_char               e-mail   bonechar@wnt.com.br 

                                                                                                                     bone_char@wnet.com.br 

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0506.90                                   Huesos y núcleos córneos, en bruto, desgrasados, desgelatinizados, simplemente

                                                          preparados; polvo y desperdicios de estas materias

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  BBA - IND. OPOTERÁPICA LTDA.                                              

Export / Contact / Position          José Jarbas Cheline, Presidente / Alexandre Magno Consolin, Gerente 

Country & City                          BRASIL, JACAREZINHO - PR    86400-000

Dirección / Address                   Rod. BR 153 km 7,5 - Pq. Industrial  
Teléfono / Telephone                 55 43 527-1251 Int. 204 /  527-2114 Int. 204                 

Fax 55 43 525-2796 / 527-1251 Int. 203

Web page                                 www.bba.ind.br                                     e-mail   alexandre.com-ext@bba.ind.br

                                                                                                                      bbaind@uol.com.br   

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0507.90                                    Caparazón de tortuga, barbas, cuernos, astas, cascos, en bruto o simplemente

                                                            preparados; sus polvos y desperdicios

            0510.00                                    Ámbar gris, castóreo, algalia, almizcle; bilis, incluso seca; glándulas y otras

                                                            sustancias de origen animal utilizadas para la preparación de productos

                                                            farmacéuticos, frescas, refrigeradas, congeladas o conservadas provisoriamente

                                                            de otra forma

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA.                                           

Export / Contact / Position          Heverardo Rezende de Carvalho, Presidente / Manuel Ávila, Gerente 

Country & City                          BRASIL, UBERABA - MG    38045-000

Dirección / Address                   Av. Edilson Lamartine Mendes, 613  - Pq. das Américas  

Teléfono / Telephone                 55 34 3318-7777                                  Fax 55 34 3318-7701, 3318-7703 

Web page                                 www.altagenetics.com.br                       e-mail  manuel@altagenetics.com.br    

                                                                                                                      import@altagenetics.com.br   

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0511.10                                    Semen de bovino

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  BELA VISTA PRODUTOS ENZIMÁTICOS IND. E COM. LTDA.                     

Export / Contact / Position          Arturo Adriano Sghedone, Presidente / Janaina T. Pansonato, Gerente 

Country & City                          BRASIL, ALTO BELA VISTA - SC    89730-000

Dirección / Address                   Rua São Vicente, 120 - Centro  

Teléfono / Telephone                 55 49 455-9055                                    Fax 55 49 455-9055   

Web page                                 www.grupobv.com.br                            e-mail  belavista@grupobv.com.br 

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0510.00                                    Ámbar gris, castóreo, algalia, almizcle; bilis, incluso seca; glándulas y otras

                                                           sustancias de origen animal utilizadas para la preparación de productos

                                                           farmacéuticos, frescas, refrigeradas, congeladas o conservadas provisoriamente

                                                           de otra forma

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  CURTUME COBRASIL LTDA.                                          

Export / Contact / Position          Paulo Arthur Vieira Cordeiro, Presidente / Suzanne Candeira, Gerente 

Country & City                          BRASIL, PARNAÍBA - PI    64218-400

Dirección / Address                   Av. 7 de Setembro, S/N  - Porto Tabuleiro  

Teléfono / Telephone                 55 86 321-2851                                    Fax 55 86 321-2880   

Web page                                 www.                                                   e-mail  cobrasil@parnet.com.br   

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0511.99                                   Otros productos de origen animal (embriones, semen), impropios para alimentación

                                                           humana

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  CURTUME EUROPA LTDA.                                             

Export / Contact / Position          Manuel Arrey Oliver, Presidente / Gerente 

Country & City                          BRASIL, TERESINA - PI    64033-110

Dirección / Address                    Estr. Poty Velho D. Caldas, 380 Dist. Ind. II, Lotes 1 e 2 - Sta. Maria da Codipi  

Teléfono / Telephone                 55 86 3211-1212                                   Fax 55 86 3211-1234   

Web page                                 www.grupoeuropa.com.br                       e-mail  europa@redespectrum.com.br    

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0511.99                                   Otros productos de origen animal (embriones, semen), impropios para alimentación

                                                           humana

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  CONTINENTAL PRODUTOS BIOLÓGICOS LTDA. – EPP                 

Export / Contact / Position          Durval, Gerente 

Country & City                          BRASIL, ITU - SP   13300-220

Dirección / Address                   Rua Santana, 305  - Centro  

Teléfono / Telephone                 55 11 4023-1749                                  Fax 55 11 40226587   

Web page                                 www.                                                   e-mail  jdd@continent.com.br    

                                                                                                                     durval@biocontinental.com 

Posición Arancelaria                               Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0510.00                                    Ámbar gris, castóreo, algalia, almizcle; bilis, incluso seca; glándulas y otras

                                                           sustancias de origen animal utilizadas para la preparación de productos

                                                           farmacéuticos, frescas, refrigeradas, congeladas o conservadas provisoriamente

                                                           de otra forma

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  FAALPET IND. E COM. DE CARNES E DERIVADOS LTDA.             

Export / Contact / Position          Maria, Gerente 

Country & City                          BRASIL, ITAPEVI - SP    06695-210

Dirección / Address                   Rua Leda Pantalena, 1.100, Sala 03 - Jd. Portela  
Teléfono / Telephone                 55 11 4773-3030                                   Fax 55 11 4773-5353   

Web page                                 www.faalpet.com.br                              e-mail  maria@faaltep.com.br 

Posición Arancelaria                               Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0510.00                                    Ámbar gris, castóreo, algalia, almizcle; bilis, incluso seca; glándulas y otras

                                                            sustancias de origen animal utilizadas para la preparación de productos

                                                            farmacéuticos, frescas, refrigeradas, congeladas o conservadas provisoriamente

                                                            de otra forma

            0511.99                                    Otros productos de origen animal (embriones, semen), impropios para alimentación

                                                            humana

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  FAROL IND. E COM.  LTDA.                                                                  

Export / Contact / Position          Marcelo Cavali, Gerente 

Country & City                          BRASIL, CONCÓRDIA - SC    89700-000

Dirección / Address                   Rua 29 de Julho, 571, Sl. 501 - Centro  

Teléfono / Telephone                 55 49 3442-5022                                  Fax 55 49 3442-5022   

Web page                                 www.                                                   e-mail   cavali@farol.ind.br   

Posición Arancelaria                               Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0505.90                                    Pieles y otras partes de aves, con sus plumas o plumón

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  FAROS IND. DE FARINHA DE OSSOS LTDA.                               

Export / Contact / Position          Vitor, Gerente 

Country & City                          BRASIL, CRUZEIRO DO SUL - RS    95930-000

Dirección / Address                   Picada São Rafael, S/N  - Zona Rural  

Teléfono / Telephone                 55 51 3764-1262                                  Fax 55 51 3764-1262   

Web page                                 www.faros.ind.br                                  e-mail  faros@faros.ind.br

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0506.90                                   Huesos y núcleos córneos, en bruto, desgrasados, desgelatinizados, simplemente

                                                          preparados; polvo y desperdicios de estas materias

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  FIAÇÃO DE SEDA BRATAC S. A.                                               

Export / Contact / Position          Antônio Takao Amano, Presidente / Naoyuki Suzuki, Gerente 

Country & City                          BRASIL, SÃO PAULO - SP    01311-907

Dirección / Address                   Av. Paulista, 453 12º andar Conj. 121 - Cerqueira Cézar  

Teléfono / Telephone                 55 11 3284-1488                                  Fax 55 11 3283-2500   

Web page                                 www.                                                   e-mail  bratacsp@bratacsp.com.br   

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0511.99                                   Otros productos de origen animal (embriones, semen), impropios para alimentación

                                                           humana

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  MACEDO KOERICH S/A                                                

Export / Contact / Position          Ivan, Gerente 

Country & City                          BRASIL, SÃO JOSE - SC    88113-650

Dirección / Address                   Rod. SC 407, km 6 S/N - Santana  

Teléfono / Telephone                 55 48 381-9000                                    Fax 55 48 381-9080   

Web page                                 www.macedo.com.br                             e-mail  export@macedo.com.br   

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0510.00                                    Ámbar gris, castóreo, algalia, almizcle; bilis, incluso seca; glándulas y otras

                                                           sustancias de origen animal utilizadas para la preparación de productos

                                                           farmacéuticos, frescas, refrigeradas, congeladas o conservadas provisoriamente

                                                           de otra forma

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  IND. SUMA SUBPRODUTOS DE MATADOURO LTDA.                    

Export / Contact / Position          Ozvaldo Doratioto, Presidente / Gerente 

Country & City                          BRASIL, SÃO PAULO - SP    05075-000

Dirección / Address                   Rua Domingos Rodrigues, 452 - Lapa  

Teléfono / Telephone                 55 11 3261-6947                                  Fax 55 11 832-3245   

Web page                                 www.                                                   e-mail  

Posición Arancelaria                               Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0507.90                                    Caparazón de tortuga, barbas, cuernos, astas, cascos, en bruto o simplemente

                                                            preparados; sus polvos y desperdicios

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  INTERMEDIC TECHNOLOGY IMPORT. E EXPORT. LTDA.    

Export / Contact / Position          Eduardo Thomé Braga, Presidente / Lucila M. Tardivo Prandini, Gerente 

Country & City                          BRASIL, SÃO PAULO - SP    05422-000

Dirección / Address                   Rua dos Pinheiros, 240 2º Andar Cj. 21 

Teléfono / Telephone                 55 11 3061-2688                                   Fax 55 11 3061-2688   

Web page                                 www.intermedic.com.br                         e-mail  intermedic@uol.com.br   

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0508.00                                    Coral, valvas y caparazones de moluscos, en bruto o preparadas, sus polvos y

                                                           desperdicios

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  MEDEIROS IRMÃOS IND. E COM. LTDA.                         

Export / Contact / Position          Luiz Medeiros, Gerente 

Country & City                          BRASIL, NATAL - RN    59000-000

Dirección / Address                   Rua São Domingos, 336 km 6 - Bom Pastor  

Teléfono / Telephone                 55 84 206-4645                                   Fax 55 84 223-3562   

Web page                                 www.                                                  e-mail  

Posición Arancelaria                               Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0501.00                                    Cabello en bruto, incluso lavado o desgrasado; desperdicios de cabello

            0503.00                                    Crin y sus desperdicios, incluso en capas con soporte o sin él

            0506.90                                    Huesos y núcleos córneos, en bruto, desgrasados, desgelatinizados, simplemente

                                                            preparados; polvo y desperdicios de estas materias

            0507.90                                    Caparazón de tortuga, barbas, cuernos, astas, cascos, en bruto o simplemente

                                                            preparados; sus polvos y desperdicios

            0510.00                                    Ámbar gris, castóreo, algalia, almizcle; bilis, incluso seca; glándulas y otras

                                                            sustancias de origen animal utilizadas para la preparación de productos

                                                            farmacéuticos, frescas, refrigeradas, congeladas o conservadas provisoriamente

                                                            de otra forma

            0511.99                                    Otros productos de origen animal (embriones, semen), impropios para alimentación humana

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  IND. COM. E EXP. TAVANO LTDA.                                             

Export / Contact / Position          Paulo Tavano, Presidente / Gerente 

Country & City                          BRASIL, CARUARU - PE    55000-000

Dirección / Address                   Sítio Alto do Moura BR 232, km 141 - Alto do Moura  

Teléfono / Telephone                 55 81 3722-7617                                  Fax 55 81 3722-7617   

Web page                                 www.tavano.com.br                              e-mail  tavano@netstage.com.br 

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0501.00                                    Cabello en bruto, incluso lavado o desgrasado; desperdicios de cabello

            0510.00                                    Ámbar gris, castóreo, algalia, almizcle; bilis, incluso seca; glándulas y otras

                                                           sustancias de origen animal utilizadas para la preparación de productos

                                                           farmacéuticos, frescas, refrigeradas, congeladas o conservadas provisoriamente

                                                           de otra forma

            0511.99                                    Otros productos de origen animal (embriones, semen), impropios para alimentación

                                                           humana

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  IRMÃOS BRAGA EXPORTADORA LTDA.                          

Export / Contact / Position          Jordane Braga, Presidente / Cristina Braga & Sheyla Braga, Gerentes 

Country & City                          BRASIL, BELÉM - PA    66025-540

Dirección / Address                   Rua dos Tamoios, 608  - Jurunas  

Teléfono / Telephone                 55 91 242-1111, 242-0528                    Fax 55 91 242-1633   

Web page                                 www.                                                  e-mail   jordane@amazon.com.br    

                                                                                                                     irbra@amazon.com.br

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0511.91                                    Productos de pescado o crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos;

                                                           animales muertos del capítulo 3, impropios para alimentación humana

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  J. RECAMONDE CIA. LTDA.                                                       

Export / Contact / Position          Joana Paiva Recamonde, Presidente / Lucia M. Paiva Recamonde, Gerente 

Country & City                          BRASIL, FORTALEZA - CE  60336-550

Dirección / Address                   Rua Francisco Calaça, 960 - Álvaro Weyne  

Teléfono / Telephone                 55 85 228-7322                                   Fax 55 85 228-7481   

Web page                                 www.                                                  e-mail  recamond@daterranet.com.br 

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0511.99                                   Otros productos de origen animal (embriones, semen), impropios para alimentación

                                                           humana

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  J. MOTTA IND. E COM. S. A.                                         

Export / Contact / Position          João A. Coutinho da Motta, Presidente / Geneide Urbano Pereira, Gerente 

Country & City                          BRASIL, NATAL - RN  59050-480

Dirección / Address                   Av. Indl. João Francisco da Motta, 3683 - Quintas  

Teléfono / Telephone                 55 84 753-1700                                     Fax 55 84 753-1658   

Web page                                 www.jmotta.com.br                               e-mail  jmotta@digi.com.br

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0511.99                                   Otros productos de origen animal (embriones, semen), impropios para alimentación

                                                           humana

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  JOSE HENRIQUE FERNANDES FARALDO                         

Export / Contact / Position          José Henrique Fernandes Faraldo, Preesidente / Paulo Hirai, Gerente 

Country & City                          BRASIL, BOTUCATU - SP  18603-730

Dirección / Address                   Av. Mal. Floriano Peixoto, 1 - Centro  

Teléfono / Telephone                 55 14 6822-1766, 6821-8547                 Fax 55 14 3815-8547   

Web page                                 www.                                                   e-mail  arealeira@arealeira.com.br 

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0510.00                                   Ámbar gris, castóreo, algalia, almizcle; bilis, incluso seca; glándulas y otras sustancias

                                               de origen animal utilizadas para la preparación de productos farmacéuticos, frescas,

                                               refrigeradas, congeladas o conservadas provisoriamente de otra forma

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  SIGEL DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA.                    

Export / Contact / Position          Ercio Queiroz, Gerente 

Country & City                          BRASIL, BELÉM - PA    66816-999

Dirección / Address                   Passagem São João Batista, 83 - Pratinha  

Teléfono / Telephone                 55 91 3258-3338                                   Fax 55 91 3258-3321   

Web page                                 www.                                                   e-mail  ercioqueiroz@yahoo.com.br    

Posición Arancelaria                               Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0511.91                                    Productos de pescado o crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos;

                                                           animales muertos del capítulo 3, impropios para alimentación humana  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  PECPLAN ABS IMP. E EXP. LTDA.                                   

Export / Contact / Position          Donário Gutheie L. Almeida, Presidente / Sílvio Acuno, Gerente 

Country & City                          BRASIL, SÃO PAULO - SP    05581-000

Dirección / Address                   Av. Corifeu de Azevedo Marques, 593 - Vl. Indiana  

Teléfono / Telephone                 55 11 816-4028                                    Fax 55 11 3210-1416   

Web page                                 www.pecplanabs.com.br                        e-mail  pecplanabs@pacplanabs.com.br 

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0511.10                                    Semen de bovino

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  PETNOR ARTEFATOS DE COURO LTDA.                          

Export / Contact / Position          Andre Guthman, Presidente / Gerente 

Country & City                          BRASIL, CARUARU - PE    55016-080

Dirección / Address                   Rua Tupy S/N BR 232 km 142 Galpão 01 - Salgado  

Teléfono / Telephone                 55 81 3725-0706 / 55 31 3326-1812       Fax 55 31 3326-1664   

Web page                                 www.                                                   e-mail  bordadospp@uol.com.br    

Posición Arancelaria                               Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0511.99                                    Otros productos de origen animal (embriones, semen), impropios para alimentación

                                                            humana

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  QUALIDADE COM. IMP. E EXP. LTDA.                             

Export / Contact / Position          Jaime Valler, Presidente / Getulio Flores, Gerente 

Country & City                          BRASIL, CAMPO GRANDE - MS    79108-550

Dirección / Address                   Av. Principal 1, 855 - Núcleo Industrial  

Teléfono / Telephone                 55 67 791-1060                                    Fax 55 67 791-1194   

Web page                                 www. qualicouro.com.br                        e-mail  qgetulio@terra.com.br

Posición Arancelaria                               Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0507.90                                    Caparazón de tortuga, barbas, cuernos, astas, cascos, en bruto o simplemente

                                                           preparados; sus polvos y desperdicios

           

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  RCM IND. E COM. LTDA. – ME                                                   

Export / Contact / Position          Roberto Cardoso, Presidente / Gerente 

Country & City                          BRASIL, NATAL - RN - 59072-410

Dirección / Address                   Rua São Domingos, 501  - Quintas  

Teléfono / Telephone                 55 84 3605-3609, 3205-8909                 Fax 55 84 3605-5524   

Web page                                 www.                                                   e-mail  adubos@terra.com.br 

Posición Arancelaria                               Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0506.90                                    Huesos y núcleos córneos, en bruto, desgrasados, desgelatinizados, simplemente

                                                            preparados; polvo y desperdicios de estas materias

            0507.90                                    Caparazón de tortuga, barbas, cuernos, astas, cascos, en bruto o simplemente

                                                            preparados; sus polvos y desperdicios

           0511.99                                     Otros productos de origen animal (embriones, semen), impropios para alimentación

                                                            humana

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  SANDRO AGRO PASTORIL LTDA.                                              

Export / Contact / Position          Bruno Marcelo Markus, Presidente / Gerente 

Country & City                          BRASIL, PELOTAS - RS    96070-000

Dirección / Address                   Av. Fernando Osório, 5179 - Terras Altas  

Teléfono / Telephone                 55 53 273-6641                                    Fax 55 53 273-7135   

Web page                                 www.                                                   e-mail  beatriz.sul@zaz.com.br  

Posición Arancelaria                               Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

            0504.00                                    Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto pescados, enteros o en trozos,

                                                           frescos, refrigerados, congelados, salados, secos o ahumados

           0510.00                                     Ámbar gris, castóreo, algalia, almizcle; bilis, incluso seca; glándulas y otras

                                                           sustancias de origen animal utilizadas para la preparación de productos

                                                           farmacéuticos, frescas, refrigeradas, congeladas o conservadas provisoriamente

                                                           de otra forma

            0511.99                                   Otros productos de origen animal (embriones, semen), impropios para alimentación

                                                           humana

 

 

CHILE

 

Empresa / Company                  LICAN ALIMENTOS S. A.            

Export / Contact / Position          Dario Salas, Gerente                

Country & City                          CHILE, SANTIAGO                    

Dirección / Address                   Maipú  - Santa Adela, 9.580                  

Teléfono / Telephone                 2-538 1081                                          Fax 2-557 1341

Web page                                 www.licanfood.com                               e-mail  info@licanfood.com - dsalas@licanfood.com   

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0510.00.00.00                           Ambar gris, castóreo, algalia y almizcle; cantáridas; bilis, incluso desecada; glándulas

y sustancias de origen animal usadas para preparación de productos farmacéuticos,

frescas, refrigeradas, congeladas o conservadas provisionalmente de otra forma

0511.99.90.00                           Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte; 

                                               animales muertos de los capítulos 1 ó 3, impropios para la alimentación humana

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  ACOSTA Y CEBALLOS EXPORTACIONES LTDA. - GREEN & FLOWER (CHILE) LTDA.

Export / Contact / Position          Valerio Conio Assereto, Gerente General

Country & City                          CHILE, VALDIVIA                     

Dirección / Address                   Pedro Aguirre Cerda, 1.319                   

Teléfono / Telephone                 63-216 220                                          Fax  63-21 3130

Web page                                 www.                                                   e-mail  whitewind_conioa@yahoo.es      

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0506.90.00.00                           Los demás huesos y núcleos córneos, en bruto, desgrasado, simplemente preparados,

                                               acidulados o desgelatinizados; polvo y desperdicios de estas materias

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  EXPORTADORA CHIÑIGÜE S. A.

Export / Contact / Position          Hernan Ovalle, Gerente General            

Country & City                          CHILE, SANTIAGO                    

Dirección / Address                   Providencia - Pérez Valenzuela, 1.520 Ofic. 504             

Teléfono / Telephone                 2-236 9435*, 235 8078                         Fax 2-235 7911

Web page                                 www.chinigue.cl                                    e-mail  hovalle@chinigue.cl  

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0511.99.30.00                           Despojos de animales   

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  FRIGORÍFICO DE OSORNO S.A.             

Export / Contact / Position          Francisco Cadiz, Jefe

Country & City                          CHILE, OSORNO                       

Dirección / Address                   Francisco del Campo, 200         

Teléfono / Telephone                 64-26 9300, 269305                              Fax 64-26 9320

Web page                                 www.frigosorno.cl                                 e-mail  frigosor@frigosorno.cl  

                                                                                                                      fcadiz@frigosor.cl         

Posición Arancelaria                               Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0504.00.20.00                           Estómagos congelados

0504.00.90.00                           Las demás tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enteros

o en trozos, frescos, refrigerados, congelados,  salados o en salmuera, secos o

ahumados

0511.99.90.00                           Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte;

                                               animales muertos de los capítulos 1 ó 3, impropios para la alimentación humana

 

         

          ECUADOR

 

Empresa / Company                  INDUSTRIAS QUIMICAS PAULING S. A.

Export / Contact / Position          Ing. Aurelio Enrique Pine Leon, Gerente    

Country & City                          ECUADOR, GUAYAQUIL

Dirección / Address                   Boyaca, 303 y J. Montalvo -  Piso 1, Ofic. 1

Teléfono / Telephone                 (5934) 2301157, 2329161, 2329162       Fax (5934) 2329162, 2564564

Web page                                 www.                                                   e-mail  

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS code                                 - Exportation product    

0510.00.90.00                           Almizclillo

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  NAVARRO ESPINOZA RAMON EDUARDO

Export / Contact / Position          Ramon Navarro, Gerente                                  

Country & City                          ECUADOR, GUAYAQUIL

Dirección / Address                   Icaza, 407 y Cordova

Teléfono / Telephone                 (5934) 2314009                                    Fax (5934) 2565671

Web page                                 www.renesafarm.com                            e-mail renesa@gye.satnet.net

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS code                                 - Exportation product    

0510.00.10.00                           Almizclilla

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  PROAJI CIA LTDA.

Export / Contact / Position          Philip Baker P., Gerente                                   

Country & City                          ECUADOR, QUITO

Dirección / Address                   Japon, 642 y Pasaje Monaco

Teléfono / Telephone                 (5932) 2459271                                    Fax (5932) 2459271

Web page                                 www.                                                   e-mail  proajiec@yahoo.com

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS code                                 - Exportation product    

0510.00.10.00                           Almizclilla

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  RAMON E. NAVARRO E. - RENE

Export / Contact / Position          Ing. Ramon Navarro Espinoza, Gerente             

Country & City                          ECUADOR, GUAYAQUIL

Dirección / Address                   P. Icaza, 407 y Cordova Piso 6 Ofic. 601 - Edif. Elalfil

Teléfono / Telephone                 (5934) 2314009, 2300420                     Fax (5934) 2565671

Web page                                 www.                                                   e-mail  

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS code                                 - Exportation products   

0510.00.90.00                           Almizclillo Triturado

0510.00.90.00                           Almizclillo

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  PROMAROSA CIA. LTDA.

Export / Contact / Position          Carla De Cardenas, Gerente                 

Country & City                          ECUADOR, GUAYAQUIL

Dirección / Address                   Av. 10 De Agosto y Malecon Ofic. 11

Teléfono / Telephone                 (5934) 2320867, 2776898, 2776297      Fax (5934) 2325775

Web page                                 www.                                                  e-mail  

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS code                                 - Exportation product    

0511.91.20.00                           Desperdicios de Pescado

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  INDUSTRIAL PESQUERA MONTEVERDE C. A. – INPECA

Export / Contact / Position          Lcdo. Hector Villegas, Gerente

Country & City                          ECUADOR, GUAYAQUIL

Dirección / Address                   Av. Domingo Comin S/N y P. J. Bolona - Anexo Ofic. El Rosario

Teléfono / Telephone                 (5934) 2445661, 2445662, 2445068       Fax (5934) 2445067

Web page                                 www.                                                   e-mail  

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS code                                 - Exportation product    

0511.91.20.00                           Desperdicios de Atun para Consumo Animal

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  A.B.C. ALETAS BUCHES Y CONCHAS CIA. LTDA.

Export / Contact / Position          Dr. Peter Aguilera S., Gerente

Country & City                          ECUADOR, GUAYAQUIL

Dirección / Address                   Noguchi, 1.315 y Calicuchima

Teléfono / Telephone                 (5934) 2402326                                   Fax (5934) 2444162

Web page                                 www.                                                  e-mail  

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS code                                 - Exportation product

0511.91.90.00                           Buches de Pescado

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  COMPAÑIA TRANSMARINA

Export / Contact / Position          Eloísa Coello I., Gerente                                   

Country & City                          ECUADOR, GUAYAQUIL

Dirección / Address                   Av. Quito, 806 y 9 De Octubre - Piso 9 Ofic. 905

Teléfono / Telephone                 (5934) 2282520, 2282364                     Fax (5934) 2280225

Web page                                 www.                                                  e-mail  

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS code                                 - Exportation product    

0511.91.90.00                           Buches de Pescado

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  RAUL MACIAS EXPORTACION DE PRODUCTOS DEL MAR

Export / Contact / Position          Raul Macias S., Gerente

Country & City                          ECUADOR, GUAYAQUIL

Dirección / Address                   Carchi, 1.312 y Clemente Ballen

Teléfono / Telephone                 (5934) 2369013                                    Fax (5934) 2369013

Web page                     www.                                                   e-mail  

Posición Arancelaria                  Productos de Exportación

- HS code                                 - Exportation product    

0511.91.90.00                           Buches de Pescado

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  ULTRAESPEC-ESPECIES ULTRAMARINAS

Export / Contact / Position          Jumpachi Inoue, Gerente                      

Country & City                          ECUADOR, MANTA

Dirección / Address                   Edif. El Vigia - Mezanine

Teléfono / Telephone                 (5935) 624266                                     Fax (5935) 626626

Web page                                 www.                                                  e-mail   jcponce@ecua.net.ec

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS code                                 - Exportation product

0511.91.90.00                           Buches de Pescado

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  APOLINAR PESCA SECA S. A.

Export / Contact / Position          Norma de Andrade, Gerente

Country & City                          ECUADOR, GUAYAQUIL

Dirección / Address                   Av. Quito, 3.024 y Argentina

Teléfono / Telephone                 (5934) 2237 3627                                 Fax (5934) 237 3231

Web page                                 www.                                                   e-mail  pompeyo@impsat.net.ec

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS code                                 - Exportation products   

0511.91.20.00                           Desperdicios De Pescado

0511.91.90.00                           Buches de Pescado

 

 

PARAGUAY

 

Empresa / Company                  ALCAL S. R. L. /  INDEGA S. A.

Export / Contact / Position          Carlos Alfaro, Director General / Pilar Becker, Encargada

Country & City                          PARAGUAY, FERNANDO DE LA MORA

Dirección / Address                   Ruta Mcal. Estigarribia, 1.539, km 8,5

Telefax                                     (595-21) 501 011                     

Web page                                 www.indega.com.py                             e-mail  indega@indega.com.py

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0507.90.00                               Huesos Vacunos Industriales Para La Fabricación De Gelatina

0507.90.00                               Harina De Astas y Pezuñas

0510.00.90                               Hiel Vacuna Concentrada

0510.00.90                               Billis Vacuna (Bovine Gall)

 

 

PERÚ

 

Empresa / Company                  SAN-EI GEN F. F. I. LATIN AMERICA (PERU) S. A.               

Export / Contact / Position          Shichiri, Kenichi

Country & City                          PERU, LIMA

Dirección / Address                   Calle Catalina Huanca, 140 - San Isidro

Teléfono / Telephone                 511 222 0440 / 440 4729                      Fax 511 222 2772 / 440 4729

Web page                                 www.                                                  e-mail fito@saneigenffi.co.jp

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS code                                 - Exportation products   

                        0511.99.10.00                           Cochinilla e insectos similares

 

 

VENEZUELA

 

Empresa / Company                  GRUPO EL CHAO, C. A.             

Export / Contact / Position         

Country & City                          VENEZUELA, MARACAIBO - ZULIA

Dirección / Address                   Calle 75  Nº  17-65

Teléfono / Telephone                 58 (261) 752.6274, 6276, 751.6390        Fax 58 (261) 752.6324 

Web page                                 www.elchao.com                                   e-mail  info@elchao.com

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

                        05                                            Bovine Cattle 

                        0511                                        Bull Semen 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  CARNAQUIMICOS                     

Export / Contact / Position         

Country & City                          VENEZUELA, MARACAY - ARAGUA

Dirección / Address                   Urbanización San Jacinto - Edif. Saman, Piso 12, Ofic. 12 H

Teléfono / Telephone                 58 (243) 236.5297                                Fax 58 (243) 236.5297 

Web page                                 www.                                                   e-mail  carnaquimicos@ddex.com

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS code                                 - Exportation products   

0511                                        Cuts of Crude Carnaza of Skin of Bovines 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  DANIMEX, C. A.

Export / Contact / Position         

Country & City                          VENEZUELA, TURMERO - ARAGUA

Dirección / Address                   Prolongacion Calle Bermudez

Teléfono / Telephone                 58 (244) 663.4111                               Fax 58 (244) 663.6264 

Web page                                 www.                                                  e-mail  bioventurmero@cantv.net

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

05                                            Dried Egg Albumine 

0510                                        Bile Concentrated 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  DELTAGEN DE VENEZUELA, C. A.

Export / Contact / Position         

Country & City                          VENEZUELA, MARACAIBO - ZULIA

Dirección / Address                   Av. 17, Los Haticos Nº 111-20   

Teléfono / Telephone                 58 (261) 765.4955                               Fax 58 (261) 765.4734 

Web page                                 www.                                                  e-mail  deltagenvzla@cantv.net

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS code                                 - Exportation products   

0511                                        Buches de Pescado de Corvina Disecado Molido 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  AGROPECUARIA DON ISIDRO, C. A.                  

Export / Contact / Position         

Country & City                          VENEZUELA, CARACAS - MIRANDA

Dirección / Address                   Av. Araure, Res. 259, PH, Chuao

Teléfono / Telephone                 58 (212) 993.5865                               Fax 58 (212) 991.0386 

Web page                                 www.                                                  e-mail  picacriolla@cantv.net     

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

05                                            Bovine Cattle               

                        0511                                        Bull Semen